CURSOS PRIMÀRIA

ESCOLTAR I PARLAR PER APRENDRE

Els tallers DIAL JOVE permeten crear un estudi de radio a l’escola, on l’alumnat podrà disposar de tot l’equipament tecnològic necessari per gravar un programa de radio ( auriculars, micròfons, taula de mescles, gravadora, reproductors d’àudio…)
Els alumnes coneixeran amb detall el smiling little girl with headphones at homemitjà ràdio i podran també crear continguts informatius per a la seva posterior difusió online, a través d’un procés que abasta selecció de notícies, redacció adaptada al llenguatge radiofònic i lectura a l’estudi de ràdio.

TALLER DE PRIMÀRIA –  ESTRUCTURA DEL TALLER I TARIFA

El taller creat per a aquest nivell consisteix en l’enregistrament d’un programa jove i obert de 20 minuts, amb notícies i seccions de màxim interès per als alumnes ( notícies d’actualitat o bé realacionades amb el centre: projectes, entrevistes, visites culturals…) . El taller tindrà una durada prevista de 3 hores i mantindrà la següent estructura:

– Presentació del taller i de la ràdio. Aprendre a comunicar-nos. Llenguatge radiofònic, la notícia, l’entrevista…

– Creació dels equips.

– Assignació de la seva secció de notícies.

– Selecció de diferents notícies sempre d’actualitat,

a) Aportades per DIAL JOVE, ja redactades  i que els alumnes hauran de  titular i sintetitzar.

b) Utilitzant les notícies pròpies elaborades pels alumnes.

– Creació del guió.

– Les parts de l’estudi de ràdio.

– Enregistrament en l’estudi creat per DIAL JOVE. ( L’estudi de radio, actitud i posició davant el micròfon, vocalització, lectura i enregistrament).

Fi de l’activitat en el centre
.

IMPORT  TALLER: 7 euros per alumne/a

2El programa gravat s’incorporá a la web perquè tota la comunitat escolar, familiar i qui ho desitgi pugui gaudir de la seva escolta, és el que coneixem com a ràdio a la carta.
La relació de l’alumne i l’escola amb DIAL JOVE no acaba amb el taller sinó que segueix, si així ho considera el centre educatiu, ja que aquells que hagin participat en els tallers podran continuar enviant àudios per a la seva difusió online.
 DIAL JOVE es presenta per tant com una realitat que podem construir entre tots: alumnes, professors, pares… De nosaltres depèn crear aquest espai de comunicació compartit que és una finestra oberta a l’intercanvi d’idees i a l’aprenentatge curricula