CURSOS DE SECUNDÀRIA

ESCOLTAR I PARLAR PER APRENDRE

Els tallers DIAL JOVE permeten crear un estudi de radio a l’institut, on l’alumnat podrà disposar de tot l’equipament tecnològic necessari per gravar un programa de radio jove i obert per a la seva posterior difusió online ( auriculars, micròfons, taula de mescles, gravadora, reproductors d’àudio…)
 Els alumnes coneixeran amb detall el mitjà ràdio i podran també crear continguts informatius a través d’un procés que abasta selecció de notícies, redacció adaptada al llenguatge radiofònic i lectura a l’estudi de ràdio.

SECUNDÀRIA. ESTRUCTURA DEL TALLER I TARIFA

El taller creat per a aquest nivell consisteix en l’enregistrament d’un informatiu jove de 20 minuts, amb notícies, entrevistes, músiques i seccions de màxim interès per als alumnes. El taller tindrà una durada prevista de 3 hores i mantindrà la següent estructura:

– Presentació de l’activitat. Aprendre a comunicar-nos a través de la ràdio. Llenguatge radiofònic, la notícia, l’entrevista…

– Constitució dels equips.

– Assignació de la seva secció de notícies

– Selecció de continguts de diferents matèries i sempre d’actualitat, aportats per DIAL JOVE ja redactats per facilitar l’activitat o bé redacció utilitzant les notícies pròpies elaborades pel centre educatiu.

– Redacció de notícies. (secrets de la redacció radiofònica).

– Creació del guió amb tots els elements sonors.

– Les parts de l’estudi de ràdio.

– Enregistrament ( Elements de l’estudi de ràdi0, actitud i posició davant el micròfon, vocalització, lectura i enregistrament).

-Fi de l’activitat en el centre.

IMPORT TALLER: 7 Euros per alumne/a

mesa2El programa gravat s’incorporá a la web “DIAL JOVE. La ràdio interescolar” perquè tota la comunitat escolar, familiar i qui ho desitgi pugui gaudir de la seva escolta, és el que coneixem com a ràdio a la carta.
La relació de l’alumne i el centre amb DIAL JOVE no acaba amb el taller sinó que segueix si així ho considera l’institut, ja que aquells que hagin participat en els tallers podran continuar enviant àudios per a la seva difusió online. DIAL JOVE es presenta per tant com una realitat que podem construir entre tots: alumnes, professors, pares… De nosaltres depèn crear aquest espai de comunicació compartit que és una finestra oberta a l’intercanvi d’idees i a l’aprenentatge curricular.