CURSOS INFANTIL

ESCOLTAR I PARLAR PER APRENDRE

Els tallers DIAL JOVE permeten crear un estudi de radio a l’escola, on l’alumnat podrà disposar de tot l’equipament tecnològic necessari per gravar un programa de ràdio i la seva posterior difusió online. Partint de la reflexió què és la ràdio, podran experimentar  i descobrir els diferents aparells que són la base de l’estudi de ràdio. ( auriculars, micròfons, llum d’enregistrament, taula de mescles, reproductors d’àudio…)
.

TALLER INFANTIL. ESTRUCTURA DEL TALLER I TARIFA

El taller creat per a aquest nivell consisteix en la introducció a la radio com a eina de comunicació i l’enregistrament d’un programa infantil, obert, de máxima participació, de 20 minuts. D’aquesta manera els/les alumnes poden relatar fets i vivències, explorar coneixements, comunicar idees, sentiments, verbalitzar allò que estan imaginant, sentir i reconèixer la propia veu i la dels seus companLittle beautiful girl in headphones listens to musicys/es.

El taller tindrà una durada prevista de 2 hores i mantindrà la següent estructura:

– Col·loqui i presentació del taller, la ràdio com a nova experiència.

– Creació dels equips i introducció dels temes a tractar per part del periodista de DIAL DE RÀDIO conductor del programa. Temes previament parlats  amb el profesorat, i sempre en relació amb activitats portades a terme al centre. (aula, excursions, músiques, cançons, projectes, entrevistes mestres…)

– Les parts de l’estudi de ràdio i presentació dels materials. (micròfons, auriculars, taula de mescles…). Disposició davant la taula i resta de normes com el torn de paraula.

– Enregistrament de tots el grups en l’estudi creat per DIAL JOVE a l’escola.

Fi de l’activitat en el centre
.

IMPORT  TALLER: 7 euros per alumne/a

El programa gravat s’incorporà 1a la web perquè tota la comunitat escolar, familiar i qui ho desitgi pugui gaudir de la seva escolta, és el que coneixem com a ràdio a la carta.
La relació de l’alumne i l’escola amb DIAL JOVE no acaba amb el taller sinó que segueix, si així ho considera el centre educatiu, ja que aquells que hagin participat en els tallers podran continuar enviant àudios per a la seva difusió online.


DIAL JOVE es presenta per tant com una realitat que podem construir entre tots: alumnes, professors, pares… De nosaltres depèn crear aquest espai de comunicació compartit que és una finestra oberta a l’intercanvi d’idees i a l’aprenentatge curricular.